070-522 00 22 nina@hallbaramaklare.se
Vägledning i självledarskap för hållbara mäklare
Grupputveckling för mäklare
Grupputveckling för mäklare

Våra tjänster

Utbildning i självledarskap för fastighetsmäklare

Vad får du?
Förmåga att balansera jobb och privatliv. Mer tid och kraft både för framgångsrikt mäkleri och för dina nära relationer.
Du får lättare att hantera svårigheter och anta utmaningar i tillvaron.
Du lär känna dig själv bättre och tränar på äkthet för att bli mer autentisk i ditt jobb.

Arbetet inleds med ett orienterande möte för att ringa in områden som du vill arbeta med och den utveckling som du vill uppnå. Därefter tittar vi på hinder och mönster. Vi väljer tillsammans vägar och verktyg som passar dina behov och din önskan mot förändring. 

Metoder som används: Psykosyntes, KBT, Schematerapi, ACT, Gestaltterapi. Compassion focused therapy och relationell terapi. Utbildning i hur hjärnan fungerar.

Samtalen sker i trygg miljö centralt i Stockholm eller on-line. Hur många gånger vi ses bestämmer du. Mellan 5-10 ggr är vanligt. En gång per vecka är bra att ses för att du ska få kontinuitet i din utveckling. Vissa klienter väljer först en gång per vecka under ett par månader och sedan varannan vecka i upp till ett halvår. Målet är att du successivt ska bli självgående i din fortsatta process.

Kontakta Nina Lindroos Hedlund Ring 070-522 00 22, eller maila nina@hallbaramaklare.se

Nina agerar diskret och har tystnadsplikt.

Grupputveckling för hela mäklarkontoret

Vad får ni?
Mer tid över för verksamheten tack vare effektivt förändringsarbete. Medarbetarna blir ett sammansvetsat lag som gemensamt styr mot kontorets mål. 
Nyanställda mäklare integreras snabbt i gruppen, trivs och stannar kvar. Varje individ nyttjar hela sin unika potential. Välmående för både individ och grupp med hjälp av träning i resultatinriktat och empatiskt förhållningssätt till arbetsliv och privatliv.

När hela kontoret behöver hjälp kan anledningen vara till exempel försämrat säljresultat, dålig stämning mellan kollegor eller att ledningens kompetens behöver lyftas. 

Utbildningsarbetet inleds med enskilda intervjuer av samtliga medarbetare. Därefter analyseras gruppens förändringsbehov. Programförslag presenteras. Planering av utbildningsprogram. Utbildningen genomförs. Utvärdering. Uppföljning efter två månader för koll av förändringsresultatet.

Exempel på områden som behandlas: kraftfull och empatisk kommunikation, gemensam värdegrund, konflikthantering, förändringsvägar, gruppteori, samarbetsformer, behovsanpassat ledarskap och meningsfulla medarbetarsamtal.
Teori och praktik varvas för bästa inlärning.

Gruppsamtal och utbildning sker centralt i Stockholm. Individuella intervjuer sker on-line. Vanligtvis sträcker sig utbildningen över fyra månader med 5-10 möten.

Kontakta Nina Lindroos Hedlund Ring: 070-522 00 22 eller maila: nina@hallbaramaklare.se

Nina agerar diskret och har tystnadsplikt.

Specialtjänster:
Enskild ledarskapscoaching för kontorschefer.
Utveckling av ledningsgrupper.